INSTRUMENT

Renässansblockflöjten

På våren 2004 började kilovis av lönn anlända till Finland. Åtta renässansblockflöjter av olika storlekar, byggda av Adriana Breukink, anlände från Holland till sitt nya hemland. Den minsta medlemmen i Bravades blockflöjtsfamilj är sopraninon och den största en nästan två meter lång subbas. På hösten 2006 växte familjen med en till f-bas. Familjens största blockflöjter är framställda av kanadensisk lönn och de minsta av holländsk lönn.

Blockflöjterna Bravade använder sig av är kopior av Bassano blockflöjter, vilka härstammar från 1500-talets början. Den ursprungliga blockflöjtssamlingen finns på konsthistoriska museét i Wien. De här blockflöjternas registeromfång är en oktav och en kvint. Och som fingreringar används såkallade Ganassi-fingreringar(Opera Intitulata Fontegara, Venetsia, 1535). Renässansbloclflöjternas borrning är större än barockblockflöjternas. Därav har instrumenten starkare låga toner och en bredare klang, som lämpar sig mycket väl för ensemblespel.

Renässansblockflöjtsensemblerna blev en viktig del av musiklivet vid de europeiska hoven under 1500- talet. Bl.a Englands kung Henry VIII var en mycket ivrig blockflöjtist, som år 1540 anställde fem medlemmar av den kända venetianska musikerfamiljen Bassano. De spelade i hovets blockflöjtsensemble och instrumenten de tillverkade användes i det engelska hovet i över 90 år. Blockflöjtsensemblerna var vid hovet en självskriven del vid såväl fina baler som kyrkliga tillställningar.